Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Transparenta - informarea publicului

Tipărește pagina - Transparenta - informarea publicului Trimite unui prieten - Transparenta - informarea publicului

 

ANUNT IN ETAPA 3 DE APROBARE PUZ

transparenta  decizionala

            Primarul comunei Macea anunta ca incepand din data de 25.02.2013, la sediul Primariei Macea se poate consulta documentatia P.U.Z. si R.L.U. “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in forma finala.

             Amplasament P.U.Z. : teritoriul administrativ al comunei Macea – extravilan, pe un teren in  suprafata de 49.000 mp, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, parcela A246 - CF nr. 302229.

            Proiectantul P.U.Z.- ului : B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

            Beneficiarul P.U.Z.- ului : SC  MACEA  SUNENERGY  SRL, cu sediul in Arad, str. A. Saguna nr.1-3, et.2, ap.3, tel. 0742-025830.

            Documentatia P.U.Z. Este completa, contine toate avizele solicitate prin C.U. si este completata cu cerintele din acestea.

            In termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt se pot depune in scris observatii, recomandari, sugestii si opinii privind documentatia, la registratura Primariei Macea.

            Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise se vor posta  pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt: 

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea IoanANUNT IN ETAPA 3 DE APROBARE PUZ

transparenta  decizionala

            Primarul comunei Macea anunta ca incepand din data de 25.02.2013, la sediul Primariei Macea se poate consulta documentatia P.U.Z. si R.L.U. “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in forma finala.

             Amplasament P.U.Z. : teritoriul administrativ al comunei Macea – extravilan, pe un teren in  suprafata de 41.900 mp, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, compus din parcelele A185/2 - CF nr. 301726,  si A185/3 - CF nr. 301735

            Proiectantul P.U.Z.- ului : B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

            Beneficiarul P.U.Z.- ului : SC  SANMARTIN  ENERGY  SRL, cu sediul in Arad, str. A. Saguna nr.1-3, et.2, ap.3, tel. 0742-025830.

            Documentatia P.U.Z. Este completa, contine toate avizele solicitate prin C.U. si este completata cu cerintele din acestea.

            In termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt se pot depune in scris observatii, recomandari, sugestii si opinii privind documentatia, la registratura Primariei Macea.

            Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise se vor posta  pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan

 

 

 

 


 

ANUNT- Etapa 2: Elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent  proiect “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica”

 

 

 

      Primarul comunei Macea anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in forma finala.

 

      Amplasament : teritoriul administrativ al comunei Macea – extravilan, pe un teren in  suprafata de 49.000 mp, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, parcela A246 - CF nr. 302229.

 

      Proiectantul P.U.Z.- ului : B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

 

      Beneficiarul P.U.Z.- ului : SC  MACEA  SUNENERGY  SRL, cu sediul in Arad, str. A. Saguna nr.1-3, et.2, ap.3, tel. 0742-025830.

 

           Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ sis a transmita observatii, sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei Macea, in perioada 30.01.2013-11.02.2013.

 

           Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 11.02.2013, ora 10:00, la sediul Primariei comunei Macea.

 

      Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise se vor posta  pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de maxim 15 zile calendaristice de la incheierea perioadei de consultare.


      Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan

 


 

 

ANUNT- Etapa 2: Elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent  proiect “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica”

 

 

      Primarul comunei Macea anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in forma finala.

 

      Amplasament : teritoriul administrativ al comunei Macea – extravilan, pe un teren in  suprafata de 41.900 mp, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, compus din parcelele A185/2 - CF nr. 301726,  si A185/3 - CF nr. 301735

 

      Proiectantul P.U.Z.- ului : B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

 

      Beneficiarul P.U.Z.- ului : SC  SANMARTIN  ENERGY  SRL, cu sediul in Arad, str. A. Saguna nr.1-3, et.2, ap.3, tel. 0742-025830.

 

           Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ sis a transmita observatii, sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei Macea, in perioada 30.01.2013-11.02.2013.

 

           Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 11.02.2013, ora 10:00, la sediul Primariei comunei Macea.

 

      Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise se vor posta  pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de maxim 15 zile calendaristice de la incheierea perioadei de consultare.

 

      Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan

 


 

ANUNT – etapa 3  de aprobare PUZ- transparenta decizionala

 

 

Primarul Comunei Macea anunta ca incepand cu data de 31.01.2013 la sediul Primariei Macea: adresa Primaria Macea, Str. Principala, nr.262, tel. 0257 536 101, se poate consulta documentatia PUZ si RLU ''Capacitati depozitare cereale, Macea extravilan '' (forma finala)

 

Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al comunei Macea, extravilanul localitatii Macea, identificat prin: CF Nr. 300185, Nr. Cad. 300185, CF Nr. 300079, Nr. Cad. 300079, CF Nr. 300060, Nr. Cad.  300060.

 

Proiectant PUZ: SC ARHIGEST SRL, Timisoara, Str. Anton Pann, nr. 1, ap. 5,tel/fax: 0356 115 795

Beneficiar PUZ: SC KAMPO NOVA SRL, Arad, Str. Turturicii, nr. 7

 

Documentatia PUZ este completa, contine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism si este completata cu cerintele si conditiile din avize.

In termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt, se pot depune in scris, observatii si opinii privind documentatia la registratura primariei.

Raspunsurile la observatiile transmise se vor posta si afisa in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt, pe site-ul propriu si la sediul primariei comunei Macea.

 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan 

 

 


 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

         Anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona, despre intentia realizarii unui Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism in vederea realizarii “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in extravilanul comunei Macea. 

 

Beneficiarul P.U.Z.- ului este investitorul privat, SC MACEA SUNENERGY SRL, proprietar al terenului in suprafata de 49.000 mp, teren extravilan, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, parcela A246 - CF nr. 302229. Proiectantul P.U.Z.- ului este B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

 

 Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile P.U.Z si sa transmita observatii si sugestii asupra acestora la sediul Primariei Macea, in perioada 10.12.2012 – 20.12.2012.

 

 Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 21.12.2012, ora 10:00, la sediul Primariei Macea.

 

 Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise, precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare.

 

 Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan 

 

 

 

 


 

PRIMARUL COMUNEI MACEA

 

Anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona, despre intentia realizarii unui Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism in vederea realizarii “Parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica” in extravilanul comunei Macea.

 

 Beneficiarul P.U.Z.- ului este investitorul privat, SC SANMARTIN ENERGY SRL, proprietar al terenului in suprafata de 41.900 mp, teren extravilan, situat pe raza comunei Macea - sat Sânmartin, compus din parcelele A185/2 - CF nr. 301726, si A185/3 - CF nr. 301735 . Proiectantul P.U.Z.- ului este B.I.A. Simon Imre, cu sediul in Arad, str. Closca nr. 11 ap. 5, tel. 0722606535, fax 0357815012.

 

 Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile P.U.Z si sa transmita observatii si sugestii asupra acestora la sediul Primariei Macea, in perioada 10.12.2012 – 20.12.2012.

 

Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 21.12.2012, ora 10:00, la sediul Primariei Macea.

 

Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise, precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare.

 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:

 • d-nul Mureşan Andrei – tel. 0257536101

 • d-ra Retkovszky Melinda, responsabil cu urbanismul – tel. 0257536101

Primar,

Mercea Ioan           

 

 

 

 


 

ANUNŢ PUBLIC - ETAPA 1 DE PREGĂTIRE ELABORARE P.U.Z ŞI R.L.U AFERENT PROIECT „CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC ŞI LINIE DE RACORD LA REŢEAUA ELECTRICA ÎN LOCALITATEA SÂNMARTIN,
EXTRAVILAN”

 

          Primarul comunei Macea, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona, despre intentia realizarii unui PUZ si RLU pentru construire parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica in loc. Sânmartin, de catre investitorul privat 
S.C. MACEA SUNENERGY S.R.L. – CIF RO 30284729, pe terenul in suprafata de 49.000 mp, teren extravilan, situat pe raza comunei Macea, sat Sânmartin, tarlaua T70, parcele A246,conf. T.P.124367/27.09.2002.
          Investitia propusa se realizeaza in domeniul producerii energiei regenerabile prin amplasarea unui grup de panouri care vor capta energia solara si o vor transforma in energie electrica.
         Se organizeaza intalnirea cu locuitorii din zona in data de 23.07.2012, ora 1000, la sediul Primariei Macea, localitatea Macea, nr. 262, jud. Arad.
          Cei interesati vor trimite la Primaria comunei Macea observatii, comentarii sau semnalari cu privire la elaborare PUZ in termen de maximum 10 zile calendaristice, in perioada 11.07.2012-23.07.2012, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maximum
10 zile calendaristice, pe site-ul propriu si la sediul primariei.
          Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului este d-nul Mureşan Andrei Adrian, persoana responsabilă cu urbanismul d-ra Retkovszky Melinda, la adresa primariei Macea, str. Principala, nr. 262, tel. 0257536101, e-mail:
primaria.macea@gmail.com.

 

Primar,
Mercea Ioan

 

 

 


 

ANUNŢ PUBLIC - ETAPA 1 DE PREGĂTIRE ELABORARE P.U.Z ŞI R.L.U AFERENT PROIECT „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ŞI LINIE DE RACORD LA REŢEAUA ELECTRICA ÎN LOCALITATEA SÂNMARTIN, EXTRAVILAN”

 

 

Primarul comunei Macea, anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona, despre intentia realizarii unui PUZ si RLU pentru construire parc fotovoltaic si linie de racord la reteaua electrica in loc. Sânmartin, de catre investitorul privat S.C. SÂNMARTIN ENERGY S.R.L. – CIF RO 30284710, pe terenul in suprafata de 41.900 mp, teren extravilan, situat pe raza comunei Macea, sat Sânmartin, inscris in CF nr. 301726, nr. cad. 301726 si CF nr. 301735, nr. cad. 301735.

Investitia propusa se realizeaza in domeniul producerii energiei regenerabile prin amplasarea unui grup de panouri care vor capta energia solara si o vor transforma in energie electrica.

Se organizeaza intalnirea cu locuitorii din zona in data de 06.07.2012, ora 1000, la sediul Primariei Macea, localitatea Macea, nr. 262, jud. Arad.

Cei interesati vor trimite la Primaria comunei Macea observatii, comentarii sau semnalari cu privire la elaborare PUZ in termen de maximum 10 zile calendaristice, in perioada 27.06.2012-06.07.2012, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maximum 10 zile calendaristice, pe site-ul propriu si la sediul primariei.

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului este d-nul Mureşan Andrei Adrian, persoana responsabilă cu urbanismul d-ra Retkovszky Melinda, la adresa primariei Macea, str. Principala, nr. 262, tel. 0257536101, e-mail: primaria.macea@gmail.com.

 

 

Primar,

Mercea Ioan

 

 

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2