Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Sanatate

Tipărește pagina - Sanatate Trimite unui prieten - Sanatate

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

Din punct de vedere al îngrijirii sănătăţii în trecut satul navea nici o instituţie. Existau câteva moaşe comunale şi mai multe babe ce administrau fel de fel de leacuri prepa¬rate din diferite buruieni care îngrijeau prin diferite practici învechite bolnavii, rezultatul fiind de multe ori mortal, pen¬tru că "N-a mai avut zile de trai". Până în 1946 aparţineam de circumscripţia sanitară Curtici, de atunci încoace a luat fiinţă şi în Macea o circ. sanitară. Sediul dispensarului se mută însă foarte des că nu exista o clădire special amena¬jată. Ca personal exista câte un medic, un felcer şi o soră. începând însă din 1963, în comună funcţionează dispen¬sar medical deservit de un medic, două moaşe, un asistent de igienă şi o asistentă de pediatrie. Dispensarul funcţi¬onează într-o clădire nouă, special construită din fondurile Sfatului popular regional. Ea cuprinde săli necesare asis¬tenţei medicale, tratamentelor precum şi locuinţă pentru medic. Pe linia îmbunătăţirii asistentei medicale se iau măsuri de mărire a numărului de cadre medicale, s-a înfiin¬ţat un punct farmaceutic în localul dispensarului. Dispen¬sarul este dotat cu instrumente şi aparatură modernă. Numărul asistentelor medicale la domiciliul bolnavilor s-a ridicat în 1966 la 3872, iar la dispensar la 7295. Locuitorii sunt vaccinaţi la timp cu vaccinurile de prevenire a dife¬ritelor boli. Se acordă o atenţie deosebită mamei şi copi¬lului, înfiinţându-se o casă de naştere cu 6 paturi. Morta¬litatea infantilă s-a redus ajungând ca în anii 1965 - 1966 să fie zero. Rezultate frumoase s-au obţinut şi în tratarea bolilor sociale. De la nr de 15 bolnavi de sifilis existenţi în 1960 s-a redus la zero.

In scopul înfrumuseţării comunei, locuitorii, prin contri¬buţia voluntară contribuie la executarea diferitelor lucrări ca: trotuare, şcoala din satul nou, cămin cultural etc.
în cursul anului 1966 au fost realizate lucrări în valoa¬re de 504.050 lei la care au participat un număr de 6195 locuitori, efectuând în total un număr de 50.600 ore de muncă patriotică. în aceste ore s-au realizat următoarele:
- ronduri de flori, 39.540 m.p.;
- s-a amenajat şi întreţinut parcul din comună, 5.ooo m.p.;
- s-au astupat gropile şi s-au nivelat străzile pe o
suprafaţă de 315.700 m.p.;
- s-au plantat pomi (salcâmi) un număr de 3620;
- s-au văruit un număr de 36.106 pomi.
Veniturile pe anul 1966 s-au ridicat la suma de lei 307...*),iar cheltuielile au fost de 306737 lei. Din contribuţie voluntară a locuitorilor s-a realizat suma de 112.422 lei. Această sumă s-a cheltuit după cum urmează: pentru eta-jarea şcolii 104.357 lei, reparaţii la grădiniţă şi şcoală 4800 lei, construcţii fântâni 5000 lei, pentru construirea trotua¬relor 30.000 lei etc. în anul trecut s-au procurat 24 ferestre şi 11 uşi, parchet din fag, fier beton, piatră brută, cărămi¬dă, cherestea şi var.
In anul 1967 din contribuţia voluntară se vor încasa 13.820 lei. Din această sumă în scopul procurării de mate¬riale şi finanţării costului manoperei, se alocă peste 70.000 lei. Tot în 1967 se vor mai repara gardurile la grădiniţa de copii, cheltuindu-se în acest scop 5000 lei, se vor construi trotuare în valoare de lei 4000 etc. în afară de acestea tot pentru înfrumuseţarea comunei locuitorii şi-au curăţat şan¬ţurile pe o lungime de 41.000 m. Deasemeni se prevede plantarea unui gard viu prin faţa caselor.
Prezenta monografie întocmită de un colectiv de ca¬dre didactice cu sprijinul mai multor cetăţeni mai în vârstă din comună, nu are pretenţie a fi epuizat subiectul. Se poate întâmpla ca unele date mai ales în ceea ce priveşte trecutul îndepărtat al comunei nu am reuşit să le culegem s-au n-am reuşit să interpretăm mai adânc materialul pre¬zentat datorită faptului că există destul de puţine surse de informaţie documentară. în acelaşi timp trebuie să arătăm că nici timpul fizic care este necesar întocmirii unui astfel de material nu a fost suficient. In ceea ce priveşte trecutul istoric al comunei ar fi necesară constituirea unei brigăzi care să facă chiar şi anumite săpături în partea de nord a comunei unde cu diferite ocazii sunt scoase la suprafaţă relicve ale unei aşezări omeneşti străvechi. Aspectul comunei se schimbă pe zi ce trece odată cu schimbarea con¬diţiilor social-istorice.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2