Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

PUZ S.C. AGRO TUCUDEAN S.R.L. SI TUCUDEAN MARIUS-GHITA

Tipărește pagina - PUZ S.C. AGRO TUCUDEAN S.R.L. SI TUCUDEAN MARIUS-GHITA Trimite unui prieten - PUZ S.C. AGRO TUCUDEAN S.R.L. SI TUCUDEAN MARIUS-GHITA

ANUNȚ
în etapa 2 de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent a proiectului Construire zona agrozootehnica” in Jud. Arad, comuna Macea, DJ 792C, initiat de S.C. AGRO TUCUDEAN S.R.L. si TUCUDEAN MARIUS-GHITA

 

            Primarul comunei Macea anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă, despre elaborarea propunerilori PUZ și RLU – Construire zonă agrozootehnica, de către SC AGRO TUCUDEAN SRL si TUCUDEAN Marius-Ghita, proprietari ai terenurilor în suprafață totala de 46675 mp, pe terenurile identificate prin CF 302459 si CF 302460, situate în extravilanul comunei Macea.

            Prezentarea succintă a argumentării elaborarii propunerilor si a obiectivelor acestuia: suprafata studiata de 77436 mp cuprinde si zonele din care se propun accesele, se propun constructii agrotehnice pe CF 302459 cu S=20000 mp, cu acces din De425/1 si constructii zootehnice (ferma bovine) pe CF 302460 cu S=26675 mp cu acces din DJ792C cu regim de inaltime maxim P+1E, proiectant SC TEKTONIK STUDIO SRL.

            Se organizează întâlnire cu persoanele interesate si locuitorii din zonă în data de 18.06.2019, ora 10:00 la sediul primăriei comunei Macea, nr. 262.

            Cei interesați vor trimite la Primăria comunei Macea observații, comentarii sau semnalări cu privire la elaborare propunerii PUZ în termen de 25 zile calendaristice de la data prezentului anunț, adică din 22.05.2019 pana la 18.06.2019, iar răspunsurile se vor posta și afișa pe site-ul și la sediul primăriei până la data de 19.06.2019.

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului este Melinda Retkovszky si Muresan Andrei Adrian – compartiment urbanism – tel: 0257.536.101, mail: primaria.macea@gmail.com

Primar,

Otlacan Ciprian


ANUNȚ
ÎN ETAPA 1 DE PREGATIRE A ELABORARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, INITIAT DE
S.C. AGRO TUCUDEAN S.R.L. SI TUCUDEAN MARIUS-GHITA
CONSTRUIRE ZONA AGROZOOTEHNICA” IN JUD. ARAD, COMUNA MACEA, DJ 792C

  

     Primarul comunei Macea anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă, despre intenția realizării unui PUZ și RLU – Construire zonă agrozootehnica, de către SC AGRO TUCUDEAN SRL si TUCUDEAN Marius-Ghitaproprietari ai terenurilor în suprafață totala de 46675 mp, pe terenurile identificate prin CF 302459 si CF 302460, situate în extravilanul comunei Macea.

     Prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare a planului si a obiectivelor acestuia: suprafata studiata de 77436 mp cuprinde si zonele din care se propun accesele, se propun constructii agrotehnice pe CF 302459 cu S=20000 mp, cu acces din De425/1 si constructii zootehnice (ferma bovine) pe CF 302460 cu S=26675 mp cu acces din DJ792C cu regim de inaltime maxim P+1E.

     Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 07.05.2019, ora 10:00 la sediul primăriei comunei Macea.

     Cei interesați vor trimite la Primăria comunei Macea observații, comentarii sau semnalări cu privire la intenția de elaborare PUZ în termen de 14 zile calendaristice de la data prezentului anunț, adică din 24.04.2019 – 07.05.2019, iar răspunsurile se vor posta și afișa pe site-ul și la sediul primăriei până la data de 13.05.2019.

      Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului este Melinda Retkovszky– compartiment urbanism –  si Muresan Andrei Adrian tel: 0257.536.101, mail: primaria.macea@gmail.com.

 

Primar,

Otlacan Ciprian

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2