Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

PUZ

Tipărește pagina - PUZ Trimite unui prieten - PUZ


Primăria Comunei Macea

 

Macea nr. 262, jud. Arad; tel:536 101; fax: 536045; e-mail: primaria.macea@gmail.com

 

ANUNŢ PUBLIC - ETAPA 1 DE PREGĂTIRE ELABORARE P.U.Z ŞI R.L.U AFERENT PROIECT „EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ-ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE AGROINDUSTRIALĂ, EXTRAVILAN, COMUNA MACEA, JUDEŢUL ARAD

 

     Primarul comunei Macea, anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zonă, despre intenţia realizării unui PUZ şi RLU pentru „EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ-ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE AGROINDUSTRIALĂ, EXTRAVILAN, COMUNA MACEA, JUDEŢUL ARAD”, de către investitorul privat S.C. AGRO-ŢUCUDEAN S.R.L. – CIF 22513350, pe terenul in suprafata de 20.000 mp, teren extravilan, situat pe raza comunei Macea, inscris in CF nr. 302459, nr. cad. 302459.

 

     Investiţia propusă se realizează în domeniul agroindustrial, se doreşte realizarea unei zone pentru servicii şi depozitare agroindustrială prin intermediul finanţării din fonduri F.E.A.D.R, cât şi fonduri proprii.

 

     Se organizează întâlnirea cu persoanele interesate în data de 07.10.2013, ora 1000, la sediul Primăriei Macea, localitatea Macea, nr. 262, jud. Arad.

 

     Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Macea observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la elaborarea PUZ în termen de maximum 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunţ, în perioada 27.09.2013-07.10.2013, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maxim 10 zile calendaristice, pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

     Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-nul Mureşan Andrei Adrian, persoana responsabilă cu urbanismul d-ra Retkovszky Melinda, la adresa primăriei Macea, str. Principala, nr. 262, tel. 0257536101, e-mail: primaria.macea@gmail.com.

 

 

Primar,

 

Mercea Ioan

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
Fes para 2017
Fes para 2017 biciclete