Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Politica de confidentialitate

Tipărește pagina - Politica de confidentialitate Trimite unui prieten - Politica de confidentialitate

Nr inreg 5076/25 05 2018

INFORMARE

 

     Stimați clienți

     În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation ).

     GDPR întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul tuturor țărilor din UE. În România, există în prezent Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, ale cărei prevederi au fost aplicate deja de Primăria Comunei Macea. În documentele emise de instituția noastră trimiterile la Legea 677/2001 vor fi înlocuite cu mențiuni privind GDPR.

     Din acest motiv, vă descriem mai jos principalele modificări:

     CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

     Orice informație prin care o persoană fizică devine identificabilă, cum ar fi: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

     CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

     Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere(inclusiv către terți), diseminarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

     CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE POT FI PRELUCRATE

     Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Primăria Comunei Macea aparțin următoarelor categorii de persoane fizice: contribuabili(plătitori de impozite și taxe locale), persoane fizice aflate în asistență socială(beneficiari de ajutoare de stat), persoane fizice aflate în baza de date a Evidenței populației și Stare civilă, etc.

     DE CE PRELUCREAZĂ PRIMĂRIA COMUNEI MACEA DATE CU CARACTER PERSONAL

     Primăria Comunei Macea prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, îndeplinirii procedurilor și întocmirii actelor solicitate, executarea unor sarcini care  servesc unor interese publice, protejarea unor interese vitale ale persoanelor fizice, interesul legitim urmărit de instituție.

     CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI PRIMĂRIA COMUNEI MACEA DATELE CU CARACTER PERSONAL

     Instituția noastră poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: contribuabililor și împuterniciților acestora, reprezentanților Primăriei comunei Macea, altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Primăriei comunei Macea, partenerilor contractuali ai Primăriei comunei Macea, împuterniciților Primăriei comunei Macea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, autorităților judecătorești, autorităților publice centrale, autorităților publice locale, organizațiilor internaționale.

     CARE SUNT DRPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

     DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către Primăria comunei Macea.

     DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obține de la operatorul de date (Primăria comunei Macea) confirmarea faptului  că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta.

     DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

     DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR –dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

     DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora.

     DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Primăria comunei Macea către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

      DREPTUL LA OPOZIȚIE – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

     DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv de prelucrări efectuate prin mijloace automate(incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, persoanele vizate.

      DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR  CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu  caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru informații complete privind toate modificările menționate și pentru exercitarea acestor drepturi puteți consulta Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal  și privind libera circulație a acestor date, postat pe site-ul instituției sau vă puteți adresa responsabilului pentru Protecția datelor la adresa dpoprimariamacea@gmail.com  sau la sediul Primăriei Comunei Macea.

 

              PRIMAR                                                                       RESPONSABIL DPO

Otlăcan Ciprian Gheorghe                                                           Ivașco Deac Flavia

 

Fișiere - Politica de confidentialitate

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2