Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Comisii de Specialitate Macea

Tipărește pagina - Comisii de Specialitate Macea Trimite unui prieten - Comisii de Specialitate Macea

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA MACEA

CONSILIUL LOCAL MACEAH O T Ă R Â R E A  

nr. 41 din 02 07 2012

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Macea


Consiliul local al comunei Macea, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 02 07 2012.


Având în vedere:

-Dispoziția Primarului comunei Macea nr. 232/29 06 2012 privind convocarea Consiliului local Macea în ședință extraordinară,

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;


HOTĂRĂŞTE


Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ pe lângă Consiliul Local al comunei Macea , având următoarea componenţă:


 1. Dl. Iancu Roman, consilier local din partea USL.

 2. Dl. Chișeoan Ioan, consilier local din partea USL.

 3. Dl. Muller Cornel-Valer, consilier local din partea USL.

 4. Dl. Popa Decebal, consilier local din partea PP-DD.

 5. Dl. Otlăcan Ciprian-Gheorghe, consilier local din partea MC-L.


Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism pe lângă Consiliul Local al comunei Macea, având următoarea componenţă:


 1. Dl. Mogin Nicolaie-Ioan, consilier local din partea PP-DD.

 2. Dl. Murg Tatian, consilier local din partea USL.

 3. Dl. Otlăcan Emil, consilier local din partea MC-L.

 4. Dl. Țăpuleasa Ion, consilier local din partea USL.

 5. Dl. Covăsan Iulian, consilier local din partea USL.


Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul învăţământ, sănătate şi familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, activităţi sportive şi de agrement, având următoarea componenţă:


 1. Dl. Foldi Gheorghe, consilier local din partea USL.

 2. Dl. Costea Vasile, consilier local din partea USL.

 3. Dl. Cucueț Marin, consilier local din partea USL.

 4. Dl. Vuin Cristian-Silviu, consilier local din partea MC-L.

 5. Dl. Roșu Ioan, consilier local din partea MC-L.


Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică


 • Primarului ales al comunei Macea,

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.5. Secretarul comunei Macea va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

 

 

 

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2