Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunț 2018

Tipărește pagina - Anunț 2018 Trimite unui prieten - Anunț 2018

 

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

NR. 11755/07 10 2018

 

ANUNȚ

 

Comuna Macea, având sediul în comuna Macea, nr 262, localitatea Macea, titular al planului/programului ”Amenajament pastoral pentru comuna Macea, județul Arad” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat si declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul A.P.M Arad, str. Splaiul Mureșului FN (telefon 0257 -280331) luni- vineri: 08:00 - 16:00 .

Observații/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul  A.P.M. Arad, in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 

 

 

PRIMAR

 

CIPRIAN-GHEORGHE OTLĂCAN

 


ANUNŢ

 

Privind selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Edilitar Macea S.A. (5 poziţii), si a Directorului General al S.C. Edilitar Macea (1 pozitie), conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local Macea, în calitate de acționar unic pentru SC Edilitar Macea SA, organizează concurs pentru selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie si a Directorului General.

 

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:

Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor.

Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

 

Condiţii obligatorii de participare – Consiliul de Adiminstratie:

 

1. Studii superioare de licență sau, cel puțin, studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

2. Experiență de minim 1 an în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat;

3. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

4. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;

5. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. Respectarea prevederilor articolelor 6, 7 şi 28 din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţii obligatorii de participare – Director General:

 

1. Studii superioare de licență sau, cel puțin, studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

2. Experienta de minim 5 ani in administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat;

3. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;

4. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 

Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experienţa în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverinţă, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverinta medicala eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

8. Declaraţie pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate comercială pe acţiuni, conf. prev. L 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prev. OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului). – se completeaza doar de catre candidatii pentru posturile in Consiliul de Adiministratie al S.C. Edilitar Macea SA.

 

Criterii de evaluare/selecţie:

1. Competenţe specifice sectorului de activitate;

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică;

3. Cunoştinţe de Guvernanţă corporativă;

4. Competenţe sociale şi personale;

5. Alinierea cu Scrisoarea de aşteptări a acţionarilor.

 

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarele pentru candidatură se prezintă la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Macea, comuna Macea nr. 262, cu documentele în copie şi original pentru conformitate şi pentru a primi număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Persoana de contact:

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 10 2018, ora 14:00.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2