Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Anunț 2017

Tipărește pagina - Anunț 2017 Trimite unui prieten - Anunț 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA COMUNEI MACEA


DISPOZIŢIA NR. 163
din 23 iunie 2017
privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară


Primarul comunei Macea, judeţul Arad,
În temeiul art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

DISPUNE:


ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 29 06 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Macea (inițiator primar);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Primăriei comunei Macea (inițiator primar);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri intravilane aflate în proprietatea comunei Macea (inițiator primar);
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 301449 UAT Macea, cu nr. top 197/a/1 (inițiator primar);
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de consultanță juridică nr. 2006/11 05 2011 (inițiator primar);
6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Macea în comisia de concurs pentru postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale "Pavel Covaci" Macea (inițiator primar);
7. Diverse.

PRIMARUL COMUNEI MACEA,
Ciprian - Gheorghe Otlăcan

(publicat la data de 23 06 2017)

                                                                                                          


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI MACEA

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 20

din 26 ianuarie 2017

privind convocarea Consiliului comunal Macea în şedinţă ordinară

 

 

 

Primarul comunei Macea, judeţul Arad,

În temeiul art. 39(2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

DISPUNE:

 

 

ART. UNIC: Consiliul local Macea se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 31 01 2017, ora 1700, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului local din localitatea Macea nr. 262, județul Arad,  cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Macea pentru anul școlar 2017-2018 (inițiator primar);

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de modificare a destinației unui imobil din localitatea Sînmartin în care a funcționat Școala Gimnazială ”Pavel Covaci” Macea (inițiator primar);

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de cinci terenuri situate în intravilanul localităților Macea și Sînmartin (inițiator primar);

4.Diverse

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI MACEA,

 

Ciprian – Gheorghe Otlăcan

Avizează pentru legalitate:

 

SECRETARUL COMUNEI,

 

Claudiu-Simion Pintea

 

 

(publicat la data de 27 01 2016)

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2015
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
Fes para 2017
Fes para 2017 biciclete