Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Social

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Social Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Social

ANALIZA SWOT- SOCIAL  (ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI SĂNĂTATE)


PUNCTE TARI

 existenţa unor terenuri de sport multifuncţionale
 construirea uni Sali de sport multifuncţionale şi amenjarea in aer liber a unui teren de fotbal si unul de tenis
 conexiune la Internet
 dotare cu calculatoare a tuturor şcolilor
 reţea de apă curentă în toate şcolile şi grădiniţele
 grupuri sanitare noi aflate în interiorul instituţiilor de învăţământ
 spaţii de învăţământ bine întreţinute
 schimb de generaţii şcolare coerent
 conducerea APL este sensibilă la fenomenul educaţiei în comuna Macea
 asigurarea navetei şcolare a elevilor cu un microbus
 servicii medicale tip ambulatoriu
 cabinet medical, cu medic generalist calificat cu domiciliul în comună


PUNCTE SLABE
 slaba implicare a familiilor ce au copii în actul decizional şi administrativ al şcolilor
 materiale didactice uzate moral
 slaba dotare a bibliotecilor şcolare cu fond de carte
 lipsa atelierelor de practică şcolară
 lipsa unui cabinet stomatologic specializat
 lipsa unei farmacii, cu cadre specializate
 lipsa dotărilor cu aparatură performantă a cabinetelor medicale existente

 

OPORTUNITĂŢI
 implicarea în proiecte pentru învăţământul rural
 facilităţi de navetă a cadrelor didactice
 posibilităţi de perfecţionare a cadrelor didactice
 cadrul legislativ suportiv: legea 416/2001 cu privire la acordarea ajutorului social pentru persoanele defavorizate şi care au nevoie de asistenţă medicală de urgenţă
 concesionarea cabinetelor medicale realizată conform legii

 

AMENINŢĂRI
 legislaţia prea riguroasă în ceea ce priveşte intervenţia dascălului în „corecţia" copilului
 slaba salarizare a personalului didactic din învăţământul gimnazial
 scăderea numărului de elevi
 defavorizarea mediului rural în domeniul sănătăţii prin politica de sănătate
 birocraţie prea mare în asigurarea serviciilor medicale
 lipsa fondurilor pentru medicamente compensate şi gratuite
 slaba salarizare a cadrelor medicale, preponderat cu studii medii
 lipsa unui cadru decizional descentralizat în organizarea sistemului de sănătate
 lipsa cronica a fondurilor de sănătate la nivelul ţării (Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor, Casa de Asigurări)

 

RECOMANDĂRI:

1. Atragerea de fonduri interne (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor) şi externe (instrumente structurale) pentru înlocuirea materialelor didactice uzate moral şi dotarea cu fond de carte.

2. Implicarea activă a familiilor cu copii în actul educativ, decizional şi administrativ al şcolilor

3. Promovarea învăţăturii pe tot parcursul vieţii: sporirea interesului angajatorilor şi altor actori cheie în eficientizarea capitalului uman.

4. Implicarea societăţii civile şi a APL în sprijinirea dezvoltării unui sistem medical specializat în comună.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2