Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Infrastructura

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Infrastructura Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Infrastructura

PUNCTE TARI

 existenţa reţelei de distribuţie a apei curente - integral în localitatea Macea şi parţial în localitatea Sânmartin
 existenţa reţelei de distribuţie a energiei electrice în toată comuna
 existenţa reţelei de telefonie fixă şi mobilă
 existenţa PUG-ului comunei Macea

 

PUNCTE SLABE
 lipsa sistemului de canalizare pluvială
 lipsa amenajării prin asfaltare a străzilor, drumurilor comunale şi a trotuarelor din localităţile comunei
 lipsa sau amenajarea defectuoasă a reţelei stradale (şanţurilor) de colectare a apelor pluviale şi a podeţelor din dreptul gospodăriilor
 lipsa amenajării unor drumuri agricole
 sisteme necorespunzătoare de epurare a apelor, de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere

OPORTUNITĂŢI

 realizarea unor parteneriate cu CJ Arad în vederea realizării racordului sistemului de canalizare
 integrarea în UE şi posibilitatea accesării de fonduri structurale pentru infrastructură
 realizarea unor parteneriate cu comunele învecinate în vederea realizării infrastructurii rutiere moderne, prin atragerea de fonduri structurale AMENINŢĂRI
 lipsa acută a fondurilor interne pentru infrastructură
 lipsa fondurilor din bugetul local necesare realizării unor investiţii în infrastructură
 necorelarea politicilor macroeconomice cu realităţile şi nevoile existente


AMENINŢĂRI
 lipsa acută a fondurilor interne pentru infrastructură
 lipsa fondurilor din bugetul local necesare realizării unor investiţii în infrastructură
 necorelarea politicilor macroeconomice cu realităţile şi nevoile existente

RECOMANDĂRI:

1. Întocmirea de studii de fezabilitate şi de proiecte tehnice ca puncte de pornire pentru elaborarea de proiecte de finanţare prin fondurile structurale.

2. Asigurarea necesarului de fonduri pentru investiţii în infrastructură prin elaborarea de proiecte de finanţare din fondurile structurale.

3. Dezvoltarea parteneriatelor cu comunele învecinate pentru dezvoltarea infrastructurii locale prin folosirea bunelor practici şi a experienţei partenerilor.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2