Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Industrie si Servicii

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Industrie si Servicii Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Industrie si Servicii

ANALIZA SWOT- INDUSTRIE ŞI SERVICII


PUNCTE TARI
 studiul de oportunitate cu privire la concesionarea serviciului de salubrizare
 cadrul geografic favorabil dezvoltării industriei şi serviciilor specifice zonelor de câmpie
 existenţa PUG-ului comunei Macea
 existenţa de suprafeţe de teren dotate cu utilităţi potrivite pentru uz industrial
 existenţa unui serviciu de iluminat public concesionat
 existenţa unui izvor de apă termală
 gradina botanică aflată în proprietatea primăriei
 castelul de la Macea
 colaborarea cu Universitatea Vasile Goldiş


PUNCTE SLABE
 inexistenţa forţei de muncă calificată conform cerinţelor actuale
 slaba salarizare a personalului din industrie şi servicii
 slaba dezvoltare a activităţilor de turism şi agrement în comună
 slaba dotare cu echipamente şi personal specializat a serviciului public pentru situaţii de urgenţă
 lipsa unui service pentru maşini şi utilaje agricole
 spaţiu locativ insuficient pentru dezvoltarea altor servicii publice
 neexploatarea izvorului de apă termală existent

 

OPORTUNITĂŢI
 resurse naturale exploatabile: păduri, păşuni, apă termală
 concesionarea sau vânzarea unor terenuri extravilane şi intravilane din domeniul public sau privat al comunei, cu scopul derulării unor investiţii în agro-turism sau alte activităţi economice
 existenţa unor programe de finanţare a spaţiului rural şi a industriei prin instrumentele structurale ca: FSE, FEDR, POR

 

AMENINŢĂRI
 progresul tehnic acţionează împotriva muncii necalificate
 lipsa unei politici coerente în industrie şi servicii
 integrarea României în UE care aduce o intensificare a concurenţei şi cerinţe de calificare superioară
 lipsa unei educaţii specializate a mediului de afaceri local


RECOMANDĂRI:

1. Valorificarea oportunităţilor în primul rând prin dezvoltarea unor activităţi economice aducătoare de venit din exploatarea şi prelucrarea resurselor naturale.

2. Calificarea şi utilizarea forţei de muncă locale în realizarea activităţilor mai sus menţionate.

3. Punerea în valoare a zonei prin dezvoltarea de servicii agro-turistice, balneo-climaterice şi de turism ecologic la standarde europene.

4. Conturarea un profil industrial şi de servicii ce poate să ajute la dezvoltarea comunităţii

5. Sprijinirea investiţiilor străine în zonă prin:
 dezvoltarea de relaţii de parteneriat public-privat pentru atragerea investiţiilor;
 realizarea unei sinteze a locaţiilor şi avantajelor/facilităţilor oferite investitorilor;
 realizarea unor materiale şi acţiuni promoţionale pentru atragerea investitorilor

 

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2