Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Cultură și Spiritualitate

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Cultură și Spiritualitate Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Cultură și Spiritualitate

ANALIZA SWOT- CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE


PUNCTE TARI

 toleranţă şi deschidere reciprocă
 existenţa a două cămine culturale
 existenţa unui castel monument istoric
 tradiţia culturală şi spirituală păstrată azi prin oameni valoroşi şi talentaţi
 existenţa a patru confesiuni creştine pe teritoriul comunei


PUNCTE SLABE
 starea fizică deplorabilă a celor două cămine culturale din comună
 uzura morală accentuată a lăcaşului de cult ortodox din localitatea Macea

 

OPORTUNITĂŢI
 interculturalitatea în spaţiul rural al comunei Macea
 legăturile culturale diverse cu parteneri din ţară şi străinătate
 programe şcolare complementare la religie
 revigorarea tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor tradiţionale prin intermediul tineretului local
 existenţa unor programe de finanţare a spaţiului rural, a tradiţiilor şi spiritualităţii rurale prin instrumentele structurale ca: FSE, FEDR, POR


AMENINŢĂRI
 lipsa unui sprijin financiar din partea comunităţii şi din partea Ministerului Culturii şi Cultelor
 lipsa unei legislaţii pentru protejarea şi conservarea valorilor materiale şi spirituale
 frecvenţa slabă la programele religioase şi culturale


RECOMANDĂRI:

1. Crearea unui cadru organizat în care sursele de valoare ale comunităţii (familia, biserica şi şcoala) să acţioneze coerent şi concertat în definirea şi desăvârşirea spirituală şi culturală a comunei.

2. Revigorarea obiceiurilor creştine şi tradiţiilor romaneşti în detrimentul valorilor negative importate şi asimilate din Occident prin mass-media.

3. Implicarea pro-activă a APL şi a custodelui Castelului din Macea în promovarea şi includerea acestuia printre obiectivele turistice importante ale judeţului Arad.

4. Atragerea de fonduri interne şi externe pentru construirea şi renovarea lăcaşurilor de cult ortodoxe din comună.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2