Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Agricultură și Zootehnie

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Agricultură și Zootehnie Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Agricultură și Zootehnie

PUNCTE TARI

 preponderenţa terenurilor agricole cu o suprafaţă totală de 2954 ha
 tradiţia comunei în domeniul agricol şi zootehnic
 existenţa a 1 ha. de baltă aflate în propietatea primăriei

 

PUNCTE SLABE
 lipsa culturilor de plante tehnice şi diminuarea drastică a culturii de soia
 lipsa de interes a sătenilor în informare asupra implementării unor metode moderne în agricultură
 uzura fizică şi morală ridicată a utilajelor agricole şi lipsa unui centru specializat pentru repararea lor
 lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a produselor agricole
 legumicultura foarte slab dezvoltată
 creşterea animalelor foarte slab dezvoltată
 lipsa unui centru de colectare a laptelui
 nevalorificarea a 50% din totalul suprafeţei de teren arabile
 lipsa de bani în gospodăriile ţărăneşti din cauza nivelului scăzut al câştigului din agricultură
 lipsa unor asociaţii agricole care să folosească prin arendă suprafeţele agricole necultivate

 

OPORTUNITĂŢI
 crearea unor asociaţii de exploatare eficientă a terenurilor agricole private
 cadrul legislativ propice pentru stimularea tinerilor calificaţi de a se stabili în spaţiul rural
 tendinţa diversificării serviciilor în domeniul agricol din spaţiul rural
 existenţa unor programe de finanţare a spaţiului rural şi a agriculturii prin instrumentele structurale ca: FEADR, FEDR, POR

 

AMENINŢĂRI
 depopularea satelor şi îmbătrânirea populaţiei
 legislaţie instabilă ce dezarmează iniţiativele private
 migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de interes pentru agricultură
 preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini, utilaje agricole, seminţe, îngrăşăminte, lucrări agricole
 lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu dobândă redusă, garanţiilor şi a perioadelor de graţie


RECOMANDĂRI:

1. Înfiinţarea unor ferme zootehnice pe bazele tradiţiei zootehnice din zonă şi a existenţei unor suprafeţe mari de păşune.

2. Încurajarea asocierii şi sprijinirea de culturi alternative şi ecologice având în vedere cerinţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte ecologizarea culturilor agricole.

3. Crearea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a produselor agricole, zootehnice şi apicole.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2