Conducerea Primăriei

Primăria comunei

Consiliul Local

Impozite si taxe

Agricol

Urbanism

Regulamente şi dispoziţii

Servicii Publice

Comisii de Specialitate

Rapoarte anuale

Viaţa culturală

Despre comuna Macea

Analiza SWOT

Strategia de Dezvoltare a comunei

Informatii cetateni

Inchide

Trimite unui prieten

Analiza SWOT - Administrație publică

Tipărește pagina - Analiza SWOT - Administrație publică Trimite unui prieten - Analiza SWOT - Administrație publică

PUNCTE TARI

 comunicarea primăriei cu cetăţeanul şi cu întreaga comunitate se realizează prin personal specializat în relaţii publice
 climat de colaborare şi cooperare în administraţia publică locală
 clădirea primăriei îmbunătăţită si dotată cu o faţadă nouă
 colaborarea împreună cu alte primării amplasate de-a lungul frontierei şi cu omologii lor din Ungaria 

 

PUNCTE SLABE
 lipsa fondurilor din bugetul local necesare realizării unor investiţii vitale
 lipsa unui sistem informatic actualizat
 lipsa de personal specializat în diverse compartimente
 personal insuficient raportat la populaţia deservită
 lipsa de echipamente specializate necesare în caz de situaţii de urgenţă
 lipsa unei zone industriale

OPORTUNITĂŢI

 conducerea APL Macea formează o echipă care are experienţă în munca de conducere şi de administraţie publică
 parteneriate cu alte administraţii publice locale (Consiliul Judeţean, Primăriile altor comune, etc.)
 acces la informaţii privind finanţarea prin programe ale UE în cadrul Administraţiei Publice Locale
 implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor prin şedinţe comunale
 existenţa unor surse de finanţare interne şi externe AMENINŢĂRI
 legislaţie defectuoasă în domeniul APL
 durate lungi de timp pierdute la unele instituţii ale statului în rezolvarea problemelor primăriei
 buget limitat în realizarea activităţilor de formare în domenii specifice APL
 buget insuficient al Consiliul Judeţean şi Consiliului Local Macea


AMENINŢĂRI
 legislaţie defectuoasă în domeniul APL
 durate lungi de timp pierdute la unele instituţii ale statului în rezolvarea problemelor primăriei
 buget limitat în realizarea activităţilor de formare în domenii specifice APL
 buget insuficient al Consiliul Judeţean şi Consiliului Local Macea

 

RECOMANDĂRI:

1. O sursă potenţială aducătoare de venituri este valorificarea ternului şi păşunii aflate în proprietatea comunei Macea.

2. Atragerea surselor de finanţare nerambursabile de către Primăria comunei Macea prin accesarea şi implementarea de proiecte finanţate prin instrumentele structurale.

3. Crearea şi dezvoltarea unei zone industriale prin atragerea de noi investitori pentru atragerea de fonduri suplimentare la bugetul local.

Cereri si formulare
Biblioteca comunala
Caminul cultural
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Agent economici
Facebook
Galerie foto
Galerie video
Carte oaspeti
STARE CIVILA
SIPOCA35
Biserica Ortodoxa
Biserica Catolica
Biserica Adventista
Biserica Baptista
Biserica Penticostala
Gura satului 2017
Programul autobuzelor
Mersul trenurilor
Mersul autobbuzelor CTP
Aeroportul International ARAD
Aeroportul International Timisoara
Servicii funerare
2019 FEST PARA
2019 FEST PARA 2